SARS COVID-II, PULSOKSYMETRY I FOTOBIOMODULACJA

Wiadomo, iż wirus SARS Covid-II powoduje zmiany w samych krwinkach krwi, w komórkach śródbłonka naczyń, komórkach białych, komórkach macierzystych i nerwowych. Zmieniają się właściwości krwi, jej lepkość, reologia, osocze, co skutkuje  niedokrwieniem i niedotlenieniem ważnych organów i układów zależnych od  krążenia i mikro cyrkulacji, szczególnie w II i III. fazie choroby przy nasileniu reakcji zapalnej tzw. burzy cytokinowej. Te fazy charakteryzują się tworzeniem zakrzepów w różnych naczyniach organizmu, co przyczynia się do pogorszenia prognozy choroby

więcej informacji znajdziesz na czytaj dalej!