fbpx
Badania EEG WARSZAWA ul. Londyńska 2
+48 513 100 198
+48 500 509 699

REHABILITACJA PO SARS COVID-II POPRAWA FUNKCJI ORGANIZMU

REHABILITACJA PO SARS COVID-II POPRAWA FUNKCJI ORGANIZMU

EEG INSTYTUT ZAPRASZA NA REHABILITACJĘ PO SARS COVID II DLA POPRAWY  FUNKCJI MÓZGU I NIE TYLKO

Codziennie można przeczytać w literaturze medycznej ale i na portalach internetowych wiadomości o wielu uszkodzeniach funkcji organów i zmysłów ciała u ludzi po przebyciu zakażenia. Nawet i u tych osób, u których choroba przebiegała łagodnie lub w ogóle nie było objawów chorobowych.

Kierowniczym układem organizmu człowieka jest centralny układ nerwowy, który w zakażeniu wirusem Covid -19 bardzo cierpi. Komórki nerwowe są nadzwyczaj wrażliwe na niedobór tlenu i glukozy. Niedobór tych dwóch substancji jest często bardzo poważny przy niewydolności oddechowej, zaburzeniach sercowo-naczyniowych, wynikających z drobnych i większych zakrzepów w naczyniach tych organów i samym mózgu powodujących udar mózgowy. Zmiany w reologii krwi, zmiany w lepkości krwi i krwinkach czerwonych, białych, płytkach i osoczu i inne uszkodzenia toksyczne mają wpływ na powstanie licznych objawów neurologicznych i psychicznych.

Nagła utrata węchu, smaku, zawroty głowy, lęk, depresja, zaburzenia zachowania czy zaburzenia przejściowe mowy są objawami bez bezpośredniego zagrożenia życia, do tych drugich należą obrzęk mózgu czy zakrzepy powodujące udar mózgowy.

Ostatnio pojawia się coraz więcej publikacji naukowych sugerujących, że i tzw. lekkie zaburzenia neurologiczne i psychiczne mogą być wczesną zapowiedzią demencji i choroby zwyrodnieniowej, takiej jak choroba Parkinsona czy Alzheimera, szczególnie u osób w starszym wieku. Również dyskutowane są objawy neurologiczne  i psychiczne w kontekście czy mogą zostać trwale po przebyciu zakażenia.

Stosunkowo często, u 2/3 chorych z problemami neurologicznymi, występują zaburzenia świadomości różnego stopnia od zmącenia aż do całkowitej utraty świadomości. Stwierdzono, iż częstym zaburzeniem są zaburzenia świadomości różnej głębokości u 1/3 chorych wystąpiły napady padaczkowe oraz zaburzenia mowy. Po przebyciu zakażenia i choroby Covid-19  są opisywane zmiany w zakresie funkcji poznawczych takie jak zaburzenia koncentracji, pamięci, możliwości uczenia się, bezsenność i wiele innych.

W tym celu prowadzone są badania dużych grup zakażonych i chorych osób za pomocą badań neuroobrazowania jak MRI, CT i fMRI, jak i bardziej dostępnych i tańszych badań neurofizjologicznych takich jak EEG, mapa mózgu ( QEEG), badań psychologicznych czy badań snu.

Badania elektroencefalograficzne (EEG) wykazują wiele zaburzeń w pracy mózgu u ozdrowieńców po SARS Covid II. Przejawiają się przede wszystkim zwolnieniem czynności bioelektrycznej, która ma powiązanie z imunologiczną reakcją na zapalenie. Ale nie tylko, zwolnienie fal mózgowych może upośledzać funkcje poznawcze i wynikać z niedostatecznej podaży energii i tlenu do komórek nerwowych, spowodowanej złą funkcją płuc, serca czy krwi.  Oprócz nadmiaru fal wolnych, stwierdzono i czynność padaczkową, która może być wynikiem trwałego uszkodzenia mózgu.

Niestety, wiele z nieprawidłowości elektroencefalograficznych znajduje się w newralgicznym miejscu w mózgu, mianowicie w płacie czołowym. Płat czołowy, szczególnie jego przednia część to siedlisko funkcji poznawczych. Uszkodzenie w tym miejscu skutkuje w zaburzeniach myślenia logicznego, zaburzeniach wydawania decyzji, planowania, również kontroli impulsów, kontroli emocji, zachowania, jak i możliwości koncentracji uwagi i uczenia się czy dobrego nastroju.  Zaburzenia tych funkcji przekładają się na pogorszenie funkcjonowania w domu, w pracy, na studiach.

Badanie EEG pokazuje jak mózg funkcjonuje neurologicznie po Covid-19 – istnieją bowiem specjalne wzorce, które mogą być biomarkerami poważnych zaburzeń pracy mózgu. Mapa mózgu (QEEG) zaś potwierdza zaburzenia psychologiczne i nie tylko, wskazuje drogę do naprawy treningami,  na przykład za pomocą EEG Biofeedbacku.

EEG Instytut wprowadza do POLSKI FOTOBIOMODULACJA DONOSOWA.

Fotobiomodulacja należy do metod, które naprawiają nie tylko zaburzenia pracy mózgu, ale poprawiają działanie całego organizmu, szczególnie zaś krwi, układu sercowo-naczyniowego i płuc. Tak jak zawsze co EEG Instytut promuje, i ta metoda jest nieinwazyjna i przyjemna dla trenującego i co najważniejsze szybka w aplikacji. Już po 12-minutowej codziennej aplikacji można poczuć przypływ energii i zobaczyć wzrost natlenienia, obniżenia pulsu i ciśnienia krwi! w kilka dni.

Poprawa funkcji poznawczych i optymalizacja pracy mózgu, po przebytej chorobie spowodowanej SARS II-Covid-19,  pomaga w powrocie do pracy, do studiów, do lepszego samopoczucia i nastroju, do szybkiego powrotu do pełnego zdrowia.

Stymulacja światłem czerwonym, niebieskim lub zielonym pozytywnie zmienia stan osoby po przebytej chorobie. Wysoka skuteczność jest potwierdzona wieloma światowymi badaniami. Zaletą jest mały kieszonkowy rozmiar aparatu, jego nieinwazyjność oraz skuteczność dla poprawy wielu układów i organów ciała. Trening frekwencyjny od 1-99 Hz dodatkowo wzmocni trenowaną osobę.

EEG INSTYTUT jest wyłącznym dystrybutor aparatu BIOQUANT. Dla kogo zalecane są nasze Systemy? Zaleca się użycie dla użytkowników indywidualnych!!! ale również do szkół, do firm, do domów opieki, do szpitali, do PPP, do ośrodków opieki dla chorych przewlekle z SM i innych.

TRENINGI PODWYŻSZAJĄ ODPORNOŚĆ, MAJĄ POZYTYWNY WPŁYW NA ODDECH, PRACĘ SERCA, NACZYNIA KRWIONOŚNE I KREW.

Jeżeli w TWOJEJ OKOLICY NIE MA DOSTĘPU DO NASZEGO SYSTEMU ZAPROPONUJ GO W SWOJEJ OKOLICY I PRZEKAŻ NASZ NUMER KONTAKTOWY 516 079 386 więcej informacji na www.BioQUANT.pl

 

Czy informacje były dla Ciebie przydatne?

Kliknij na gwiazdkę aby ocenić

0 / 5. 0

Jeszcze nikt nie oceniał bądź pierwszą osobą.

zadzwoń UMÓW Termin