fbpx

Szkolenia EEG Biofeedback

Badania EEG i Treningi EEGBiofeedback

EEG INSTYTUT wprowadził do POLSKI metodę EEGBIOFEEDBACK w 1999 roku

  • EEG INSTYTUT opracował system szkoleń oraz system pracy z pacjentami w POLSCE
    oraz rozpoczął sprzedaż oryginalnego sprzętu do EEGBIOFEEDBACK
  • EEG INSTYTUT opracował metodykę szkoleń i stworzył wszystkie materiały szkoleniowe, wykłady oraz
    cały KNOW-HOW kursów i szkoleń
  • EEG INSTYTUT ustanowił 4 stopnie Szkolenia
  • EEG INSTYTUT zorganizował ponad 550 Szkoleń
  • EEG INSTYTUT to pewność, że się uczysz u samego źródła EEGBIOFEEDBACKU w POLSCE

Szkolenia 1 stopnia EEGBIOFEEDBACK – Szkolenia EEGBIOFEEDBACK / szkolenie zawierające szybkie powtórzenie wiadomości oraz praktycznych umiejętności, poszerzające zakres wiedzy praktycznej z konkretnymi przypadkami, możliwość superwizji/

Szkolenia 2 stopnia EEGBIOFEEDBACK

Szkolenia alfa-treningów

Szkolenia opracowane na indywidualne życzenie Placówki

EEGBiofeedback Szkolenia

EEGBiofeedback Szkolenia dla rodziców i dla specjalistów

Zapraszamy do kontaktu z nami w sprawie SZKOLEŃ za pomocą formularza lub tel. 500509699

Zgodnie z art. 13 RODO pragniemy poinformować Państwa, iż od dnia 25 maja 2018 roku, Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest EEG INSTYTUT Michaela Pakszysova, ul. Londyńska 2, 03-921 Warszawa. Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczną lub/i telefoniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6, ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora w wyniku obowiązującej strony umowy. Ponieważ „EEG INSTYTUT” może przetwarzać dane osobowe swoich Użytkowników w celach określonych w punkcie powyżej, informujemy, iż dane osobowe mogą być ujawniane, udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, podmiotom, którym „EEG INSTYTUT” powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (procesorzy, którzy na zlecenia Administratora dokonują przetwarzania danych osobowych). Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów: dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Zgodnie z RODO informujemy o przysługującym Państwu prawie do: żądania od „EEG INSTYTUT” dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody mogą być wycofane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (po 25 maja 2018 do organu będącego następca GIODO). Informuje się, iż w związku z realizacją celów określonych w powyżej, podanie danych osobowych może mieć charakter dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów związanych z przesyłaniem informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług lub partnerów biznesowych współpracujących z „EEG INSTYTUT”, drogą elektroniczną lub/i telefoniczną.

zadzwoń UMÓW Termin